Den nya färdtjänsten får inte försämra servicen

Den nya färdtjänsten för personer med funktionsnedsättning “Färdcentralen Västra Nyland” föreslås innebära betydliga försämringar för personer som använder tjänsten.

Den nuvarande färdtjänsten tillåter ett stopp på max 10 minuter, för att t.ex. gå till en bankomat eller uträtta ett snabbt ärende.  Den nya tjänsten skulle enbart tillåta ett stopp för att t.ex. ta post ut postlådan.

För längre perioder måste kunden beställa färdtjänst (taxi) på nytt. Det skulle bli både dyrare för kommunen och besvärligt för kunden.

En annan försämring är rätten till hjälp i början och slutet av färden. Den nya färdcentralen garanterar hjälp enbart om kunden beställt en inva-Taxi. För t.ex. personer med nedsatt syn är hjälp oundvikligt men inva-taxi behövs inte. Alla ska ha rätt till hjälp i början och i slutet av färden oberoende av vilken sorts taxi som beställs.

Du gillar kanske också...