Två platser i stadsstyrelsen för Sfp i Esbo

Christina Gestrin och Anders Portin valdes till ordinarie stadsstyrelsemedlemmar. Foto Robert Donner

Esbo stadsfullmäktige valde medlemmarna till stadsstyrelsen för perioden 1.6.2019 – 31.5.2021. Sfp:s ordinarie representanter är Christina Gestrin och Anders Portin. Till deras personliga ersättare valdes Eva-Lena Gästrin och Gustav Båsk.

Fullmäktige valde också representanter till sektionerna, som lyder under stadsstyrelsen. I koncernsektionen fortsätter Anders Portin (Ersättare Eva-Lena Gästrin) och i lokal- och bostadssektionen Christina Gestrin (ersättare Anders Portin). Ny representant i konkurrenskraftssektionen blir Eva-Lena Gästrin (ersättare Christina Gestrin).

 

Sfp:s gruppordförande Christina Gestrin gläds över att Sfp:s representation och påverkningsmöjligheter ökar under den kommande perioden.

”Under det kommande året behandlar stadsstyrelsen i Esbo bl.a. utkastet till generalplan för norra Esbo, en organisationsförändring och frågan om Esbo ska gå in för borgmästarmodellen och skapandet av  ett samarbetsområde för social- och hälsovården med Västnyland, Kyrkslätt och Grankulla. Med två representanter i stadsstyrelsen har Sfp bra påverkningsmöjligheter.”

Kontaktuppgifter och mera information om stadsstyrelsens samt sektionernas representanter finns här

Du gillar kanske också...