Stadsstyrelsen

Vissa platser fördelades årsvis för perioden. År 1 är 1.6  2017-31.5.2018.

Fullmäktige och stadsstyrelse

År 1    2 Vice ordförande i fullmäktige 

Christina Gestrin

Stadsstyrelsen

År 1   Nina af Hällström (ord.), Christina Gestrin och Anders Portin (ers.)

År 2    Nina af Hällström (ord.), Christina Gestrin och Anders Portin (ers.)

År 3   Christina Gestrin (ord.), Anders Portin (ord.) samt Nina af Hällström (ers.),  Bosse Lönnqvist (ers.)

År 4   Christina Gestrin (ord.), Nina af Hällström och Anders Portin (ers.)

Stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftssektion

Nina af Hällström (ord.), Christina Gestrin (ers.)

Stadsstyrelsens koncernsektion
Anders Portin (ord.),  Nina af Hällström  (ers.)

Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion

Christina Gestrin (ord.) och Anders Portin (ers.)

Kontaktuppgifter: 

Christina Gestrin, 050 511 3121, christina.gestrin(at)gmail.com

Nina af Hällström, 045 650 3820, tj 050 368 3288, nina.afhallstrom(at)gmail.com

Bosse Lönnqvist, 045 112 4090, bo.k.lonnqvist(at)kolumbus.fi

Anders Portin, 040 586 6179, anders.portin1(at)gmail.com