Stadsstyrelsen

 

Stadsstyrelsen

1.6.2020-31.5.2021   Christina Gestrin (ord.), Eva-Lena Gästrin och Anders Portin (ers.)

Stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftssektion 14.9.2019-31.5.2021

Eva-Lena Gästrin (ord.), Christina Gestrin (ers.)

Stadsstyrelsens koncernsektion 1.6.2019-31.5.2021
Anders Portin (ord.),  Eva-Lena Gästrin  (ers.)

Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion 1.6.2019-31.5.2021

Christina Gestrin (ord.) och Anders Portin (ers.)

Kontaktuppgifter: 

Christina Gestrin, 050 511 3121, christina.gestrin(at)gmail.com

Eva-Lena Gästrin,  egastrin(at)gmail.com

Anders Portin, 040 586 6179, anders.portin1(at)gmail.com