Trygga skolvägar aktuella på fullmäktigemötet 21.1.2019

Eva-Lena Gästrin talade för tryggare skolvägar på fullmäktigemötet den 21 januari.

  • Det är viktigt med övervakning av hastigheten vid skolområden
  • Eleverna behöver trafikfostran i skolan, hemmets exempel räcker inte alltid då föräldrarna inte visar gott exempel
  • I norra Esbo saknas cykelvägar på många ställen. Cykelvägarna ökar tryggheten och utvecklar elevernas sociala relationer och självständighet.
  • Enligt undersökningar presterar elever, som tar sig själv till skolan bättre.
  • Möjligheten att cykla till skolan innebär också inbesparingar för staden, då man inte skulle behöva köra dessa elever till skolan med taxi.

Du gillar kanske också...