Viktigt med leva och bo-projekt i Mattby och Hagalund

I södra Esbo finns en oro att staden skulle ha stoppat planerna för en leva och bo seniorcentral i Mattby och att samma öde skulle ha drabbat planerna för en enhet i Hagalund. Mattbys och Hagalunds leva och bo-projekt har inte stoppats.

Leva och bo seniorcentralen i Alberga

Efter att de två projekten inte rymdes med i Esbos investeringsprogram söker staden nu aktivt efter alternativa lösningar för att kunna förverkliga dem. Det centrala i de nya lösningarna är att projekten kan förverkligas med privat finansiering. I praktiken så, att en intressent eller flera intressenter bygger enheterna, som staden sedan tar i bruk för att tillhandahålla tjänster i enlighet med vad som erbjuds i enheten i Köklax.

Sonderingar och underhandlingar med olika intressenter har pågått och pågår, men ännu har man inte kommit i mål. Det ser lovande ut, men allt tar sin tid.

Metrobygget är inte orsaken till förändrade planer gällande leva och bo-enheterna. När det gäller kommande leva och bo-projekt i södra delar av Esbo är det snarare nog så, att metron stöder byggandet av enheterna och förverkligandet av serviceplanerna.

En leva och bo-enhet bjuder långvarigt boende för seniorer vars servicebehov förutsätter vård dygnet runt. Därtill erbjudes mötes-

Leva och bo seniorcentralen i Alberga öppnar snart sina dörrar.

plats för seniorer, organisationer och olika grupper. I Köklax finns det lokaler för seniorgrupper, en lunchrestaurang och ett café, motionsutrymmen, gym och allaktivitetslokal. Där ordnas kurser, ledd dagverksamhet, fysioterapi och fotvård.

Både Stig Kankkonen, som är medlem i stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och social- och hälsovårdsnämnden och Gustav Båsk, som är ordförande för Esbo svenska pensionärer understryker, att det viktigt, att leva och bo-konceptet utvecklas och att de planerade enheterna förverkligas.

Du gillar kanske också...