Att ställa upp i val är vår manifestation för lokaldemokratin!

Gestrin_Stina

Christina Gestrin kandiderar i kommunalvalet

SFP i Stor-Köklax styrelse ställer nästan mangrant upp i kommunalvalet

Om regeringens vilja förverkligas, är årets kommunalval det sista av sitt slag i Finlands historia. De reformer som regeringen planerar kommer att ändra på kommunernas och det lokala beslutsfattandets roll radikalt. Christina Gestrin, SFP- medlem i fullmäktige och stadsstyrelsen i Esbo, konstaterar att det blir mycket svårare för den enskilda kommuninvånaren att få sin röst hörd i social- och hälsovårdsfrågor i framtiden.

Som bäst pågår ett intensivt arbete i kommunerna för att förbereda sig för den stora omställning som social- och hälsovårdsreformen innebär. Samtidigt kämpar kommunerna med en stram ekonomi och hela servicenätet ses över. För de svenskspråkiga i Esbo är det av största vikt att en positiv utveckling av de svenskspråkiga kommunala tjänsterna och servicen så som dagvården, skolan och kulturtjänsterna garanteras. Utvecklingen av social- och hälsovårdstjänster på svenska bör även ingå i uppdraget för social- och hälsovårdsreformen så att fungerande svenska vårdkedjor skapas för de svenskspråkiga i Nyland, konstaterar styrelsen för SFP i Stor-Köklax.

En stark SFP-representation i stadsfullmäktige kommer att vara viktigare än på länge då de nya strukturerna byggs upp. Av denna anledning behövs det många engagerade kandidater i kommunalvalet och därför har SFP i Stor-Köklax styrelse beslutat att nästan mangrant ställa upp i kommunalvalet.

– Vi vill på detta sätt manifestera betydelsen av lokaldemokrati. Vi är oroade för inverkningarna av de stora reformerna som är på gång och vi vill bidra till ett gott resultat för SFP i kommunalvalet. Vi hoppas att alla som anser att den svenska servicen och Esbos tvåspråkighet är viktig överväger att ställa sig till förfogande i kommunalvalet. Med många kandidater i valet är chanserna för ett riktigt bra valresultat mycket större. Det ger oss inflytande i beslutsfattandet, säger Christina Gestrin som är ordförande för SFP-lokalavdelningen i Köklax.
– Det här är vårt sätt att tillsammans stå upp för lokaldemokratin!

Av Stor Köklax SFP:s styrelsemedlemmar ställer Johanna Aminoff-Winberg, Akim Baya, Christina Gestrin, Anna Korhonen, Ann-Christine Slotte, Tove Westerlund och Stefan Wärnå upp i kommunalvalet.

För mera information:
Christina Gestrin, tfn 050-5113121

Etiketter: , , ,

Viktigt med leva och bo-projekt i Mattby och Hagalund

I södra Esbo finns en oro att staden skulle ha stoppat planerna för en leva och bo seniorcentral i Mattby och att samma öde skulle ha drabbat planerna för en…

Svenska folkpartiet i Esbo vill att Esbo även i fortsättningen ska vara en livskraftig, tvåspråkig stad.

I SFP i Esbos kandidatbukett syns både erfarenhet, mångsidigt kunnande och nya, visioner. Av de sittande fullmäktigeledamöterna har Christina Gestrin, Fred Granberg och Nina af Hällström meddelat, att de kandiderar…