Vi går mot val – kom med!

Sfp i ESbo

LönnqvistBo3

Vi har intressanta tider i antågande. Landskapsreformen börjar ta form så att man så småningom kan greppa den. Inom vårt parti blir det val av både ny kretsordförande för den Nyländska kretsen och partiordförande. I Esbo börjar vi värma upp för kommunalvalet i april 2017. I dessa tider av förändring är arbetet på stadsnivå och lokal nivå om möjligt ännu viktigare än tidigare. Vi kommer därför att under året höja vår synlighet – för att bättre berätta för just Dig vad vi gör, vad vi planerar och vad vi står för. En del av detta arbete kommer att synas i form av korta blogginlägg på vår webbsida, skrivna av våra förtroendevalda och andra aktiva. Vi önskar trevliga läsestunder med dessa inlägg. Kanske Du till och med blir intresserad av ett engagemang med oss eller att ställa upp som kandidat i följande val. Ta gärna kontakt, vi finns till för just Dig!

Bo “Bosse” Lönnqvist
ordförande för SFP i Esbo

Elämme mielenkiintoisia aikoja. Maakuntauudistus on saamassa käsitettäviä muotoja. Puolueessamme uudet tuulet näkyvät henkilövalinnoissa; valitsemme lähiaikoina uudet puheenjohtajat sekä RKP:n Uudenmaan piirille, että koko puolueelle. Täällä Espoossa alamme jo valmistautua ensi vuoden huhtikuussa järjestettäviin kunnallisvaaleihin. Muutosten aikojen vallitessa työmme sekä paikallisella että kaupungin tasolla on entistäkin tärkeämpää. Tulemme siksi parantamaan näkyvyyttämme – jotta paremmin kertoisimme Sinulle mitä teemme, mitä suunnittelemme ja mitä edustamme. Osa tästä työstä tulee näkymään luottamushenkilöidemme ja muiden puolueaktiivien lyhyinä blogikirjoituksina nettisivuillamme. Toivomme mukavia lukuhetkiä näiden tekstien parissa. Ehkä kiinnostut liittymään joukkoomme tai jopa asettumaan ehdokkaaksemme seuraavissa vaaleissa. Ota yhteyttä, olemme täällä juuri Sinua varten!

Bo “Bosse” Lönnqvist
puheenjohtaja, Espoon RKP

Interesting times are approaching. The plans for the new Finnish regional setup is becoming more clear. In the near future we will elect new chairmen both for the Uusimaa district and for the party. In Espoo we have started our “warm up” for the municipal elections in April 2017. In these times of change our efforts are ever more important both locally and for the city as a whole. We will therefore increase our visibility – in order to better tell you what we are doing, what we are planning and what we stand for. A part of this action will take the form of short blog entries on our website, written by our elected representatives and other active members of our party. We wish you pleasant reading moments with these thoughts. Maybe they will trigger your interest to join us or even step up as a candidate for us in the next elections. Contact us, we are here for you!

Bo “Bosse” Lönnqvist
Chairman, Swedish People’s Party, Espoo

Etiketter: , , , , , , ,

Livlig diskussion om metron

    Laura Sundell från HST, Fullmäktigeledamot Fred Granberg och medlem i HST:s styrelse Björn Månsson berättade om hur kollektivtrafiken förändras i och med att metron startar i augusti. Ca…