Tagg: Skärgården

Fred Granberg: Varför inte utveckla Björnholm som en del av skärgården?

Stadsplanering

På fullmäktigemötet den 26.4 behandlades frågan om vad Esbo ska göra med Björnholm, en verklig långkörare. För en tid sedan föreslogs att området skulle göras till ett centrum för barn…

Läs mera