Tagg: Esbo-berättelsen

Nina af Hällström: Service och integration ska fungera också på svenska

Stadsfullmäktige

Gruppordförande Nina af Hällströms anförande i debatten om Esboberättelsen i fullmäktige 25.10.2021. Ärade ordförande, bästa fullmäktigekolleger, Vi ska nu godkänna en av fullmäktigeperiodens viktigaste dokument – Esboberättelsen för 2021–2025. Utgångsläget…

Läs mera