Barnens rätt till välmående i Finland

Barn, Ungdomar

Denna vecka har vi firat barnens rättigheter och barnkonventionen. I år har temat för veckan varit barnets rätt till välmående. I dessa tider skulle jag bra ha kunnat tala om det fruktansvärda läget runt om i världen och hur det drabbar speciellt barn och deras välmående. Men idag väljer jag ändå att fokusera på barnen som lever här i Finland. Barn har rätt till vila, lek och fritid. Barn har rätt att växa upp i trygghet och att må bra. Men det här är inte möjligt för alla. Barnens grundläggande rättigheter uppfylls inte ens i vårt eget land, välfärdsstaten Finland.

Det är vi vuxna som kan och ska se till att barn och unga mår bra och kan leva ett lyckligt liv. Det är på vuxnas ansvar att barnens rättigheter uppfylls. Och som politiker har vi alla ett extra stort ansvar just i denna fråga. Det är med de politiska besluten som vi bygger upp det samhälle som våra barn lever i och det är vi som påverkar förutsättningarna för en trygg och bra barndom.

Men just nu gör vi inte vårt arbete bra. Just nu får nog politikerna underkänt på denna punkt. För just nu lever ungefär 12% av Finlands barn i fattigdom. Vi talar alltså om ungefär 122 000 barn. Enligt konsekvensbedömningar som gjorts kommer ytterligare 17 000 barn att falla under fattigdomsgränsen och inkomstskillnaderna mellan familjerna kommer dessutom att öka under den pågående regeringsperioden. Det här är fruktansvärt – helt ofattbart – och en stor skamfläck för vårt land. Kanske vi ska sluta tala om att det är en Lotto-vinst att födas i det här landet.

Barnets välmående påverkas av många olika faktorer och byggs framför allt upp av levnadsförhållanden, av hälsa och av familjen. För att vi ska må bra och ha en god hälsa behöver vi både fysisk, psykisk och social välfärd, och det här måste regeringen säkerställa.

De nedskärningar som nu planeras kommer att försämra barnens rättigheter och välmående.

Nedskärningar i speciellt socialskyddet kommer att ha fatala konsekvenser för många familjer. Och dessa nedskärningar fördjupar ojämlikhet och fattigdom i vårt samhälle. Så kan vi inte ha det. Så får det inte vara.

Tulevana perjantaina olen oman paikallisyhdistykseni, Espoonlahden RKP:n, kanssa omalla paikkakunnallani tapaamassa Espoolaisia ja keskustelemassa asukkaidemme kanssa. Minä tulen kohtamaan juuri näitä perheitä, jotka elävät köyhyydessä ja näitä lapsia, joiden oikeudet eivät tänä päivänä toteudu maassamme. En haluaisi olla siinä tilanteessa, jossa joudun sanomaan, että oma puolueeni on mukana tekemässä juuri niitä päätöksiä ja leikkauksia, jotka vaikeuttavat teidän arkeanne ja elämää. Toivon todella että RKP ei myöskään pakota minua siihen.

Ordförande sade i sitt öppningstal att SFP behöver diskutera värderingar och tillsammans fundera på vilken värdegrund vi vill stå på. Det tycker jag är mycket välkommet, den här diskussionen behövs i allra högsta grad just nu. Bästa SFP:are, det är dags att bestämma hur vi vill att våra barn ska ha det. Vi säger ofta att Finlands ska vara det mest barnvänliga landet i världen. Nu är det upp till bevis.

Anne Ahlefelt under SFP:s partifullmäktigemöte 25.11.2023 i Helsingfors.

Etiketter:

Planering av svenskspråkiga sysselsättningstjänster bör ske parallellt med de finskspråkiga

Esbo fullmäktige godkände ett samarbetsavtal mellan Esbo och Grankulla för bildande av ett gemensamt sysselsättningsområde under sitt möte 23.10. SFP betonade vikten av att planeringen av de svenskspråkiga tjänsterna och…

Flyr Esbo sitt ansvar för seniorernas välmående?

Pensionärsföreningarna är en källa till glädje för många seniorer. Föreningarna bidrar med stor samhällsnytta: pensionärsföreningarnas drivande krafter ordnar aktiviteter, motion och annat program för sina medlemmar, allt på frivillig basis.…