SFP i Esbo arbetar för ett starkt skolnät i Esbo

Skolor och daghem

Bemböle skola i Esbo hotas av nedläggning. Bakgrunden finns i TaKE

-programmet (En ekonomiskt hållbar stad) som SFP har varit med och beslutat om i stadsfullmäktige. Antalet elever i våra svenska skolor i Esbo sjunker och vi har inte tillräckligt med elever för alla våra skolor. Denna situation har pågått i flera år.

Nämnden Svenska Rum beslöt 17.2.2022 att inte lägga ner skolan. SFP:s fullmäktigegrupp stöder ändå nedläggningen av skolan. Ifall vi inte lägger ner skolan måste vi ta inbesparingarna från undervisningen vilket i praktiken betyder personalens löner.

“Det är viktigt att vi har tillräckligt med vuxna i våra skolor. Om vi sparar på personalkostnader betyder det direkt färre vuxna i våra skolor och att grupper måste slås ihop till större klasser – det här gagnar inte skoleleverna”, säger Eva-Lena Gästrin, nämndordförande för Svenska Rum.

“Att stänga skolan är ett ledsamt beslut, men vi måste se på helheten och garantera jämlika pedagogiska möjligheter för inlärning för alla svenska barn i Esbo” konstaterar SFP:s gruppordförande Nina af Hällström.

Gästrin önskar att nämnden hade fattat beslutet om nedläggningen av skolan själv. Nu verkar det som om ärendet går vidare till stadsstyrelsen för beslut. “Om vi tagit beslutet själv skulle vi bättre ha kunnat påverka bl.a. övergångsbestämmelserna”, säger Gästrin som lämnade in ett förslag om hur man skulle beakta familjernas önskemål gällande skola och kompisrelationer i skolbytet.

SFP:s fullmäktigegrupp i Esbo utgår från att inga fler svenska skolor kommer att föreslås att stängas i framtiden.  

Etiketter: , , , ,

Rösta ! Äänestä!

Bästa Esbo SFP:are, om jämnt en vecka hålls det första välfärdsområdesvalet någonsin. En historisk händelse där man väljer välfärdsområdesfullmäktige för välfärdsområdena. Hittills har kommunerna haft ansvaret för att ordna socialvård,…