Eva-Lena Gästrin: Nuoria tulisi kannustaa työntekoon ja yrittäjyyteen mentorointiohjelmalla

Eva-Lena Gästrinin puheenvuoro valtuuston kokouksessa 17.8.2020

Ärade ordförande, bästa fullmäktige

Jätimme tämän valtuustoaloitteen koska haluamme kannustaa nuoria Espoolaisia yrittäjyyteen. Kesäisin moni nuori saa ensimmäisen työpaikkansa ja pääsee kokeilemaan työelämää. Kaikille ei kuitenkaan yrityksestä huolimatta riitä kesätyöpaikkaa normaalioloissakaan ja he saattavat tuntea jo nuoressa iässä jäävänsä työelämän ulkopuolelle.

Olisi tärkeää, että nämä nuoret, jotka jäävät ilman kesätyöpaikkaa, voisivat halutessaan kokeilla yrittäjyyttä. Se saattaisi tulevaisuudessa kannustaa heitä esimerkiksi perustamaan oman yrityksen. On hienoa, että Espoossa panostetaan yrittäjyyteen, ja että nuoria yrittäjiä tuetaan jo esimerkiksi WorkPilot – applikaation kautta sekä yhteistyössä Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa.

Jäin kuitenkin tämän valtuustoaloitteen vastauksessa kaipaamaan konkreettisia toimia, joilla Espoon kaupunki voisi tukea nuoria, jotka haluaisivat kokeilla yrittäjyyttä kesätöiden muodossa. En näe syytä, etteikö kesäseteleitä, joita jaetaan nuorille ja joissa kaupunki maksaa korvausta nuoren työllistävälle yritykselle, voisi käyttää myös yritystoiminnan tukemiseksi. Nuori voisi saada kesäsetelin arvon verran rahaa oman yritystoiminnan aloittamiseen. Tämä varmasti kannustaisi nuoria myymään erilaisia palveluita tutuille ja tuntemattomille. Esimerkkeinä tästä on jäätelökioskin pitäminen, sukulaisten auttaminen tietokoneongelmien kanssa sekä ruohon leikkaaminen.

Suomen nuorilla, erityisesti pojilla, on tänä päivänä syrjäytymisen vaara. He saattavat jäädä työelämän ulkopuolelle jo nuorena ja hieman vanhempana työelämään on vaikeaa päästä mukaan, jos ei ole työkokemusta. Sitä voisi hankkia esimerkiksi kesätöistä yrittäjänä. Kaveripiirit saattavat kutistua, kun kaikki muut kaverit käyvät töissä. On siis tärkeää kannustaa nuoria työntekoon jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja yrittämisen tukeminen voisi Espoossa toimia rinnakkain kesäseteleiden ja kesätyöpaikkojen kanssa. Etenkin nyt korona-aikaan, kun kesätöitä eri työnantajilla on normaalia vähemmän.

Valtuustoaloitteessa mainitsimme myös sen, että nuoret yrittäjät voisivat tukea toisia nuoria yrittäjiä esimerkiksi mentorointiohjelmien avulla. Toivoisin, että tällainen voitaisiin järjestää Espoossa esimerkiksi Innostava elinvoimainen Espoo -kehitysohjelman puitteissa ja jätän seuraavan toivomusesityksen: “Valtuusto toivoo, että Espoo harkitsisi mentorointiohjelman perustamista yrittäjille ja yrittäjähenkisille nuorille. Ohjelman puitteissa yrittäjinä jo toimivat nuoret voisivat ohjata ja kannustaa yrittäjyyttä harkitsevia muita nuoria.”

Toivomus hyväksyttiin yksimielisesti.

Hemställan godkändes enhälligt.

 

 

Etiketter: , , , , ,

SFP i Esbo: Rätt till vård på svenska men få som klagar över brister

Esbo stadsstyrelse behandlade idag social- och patientombudsmannens årsberättelse för år 2019. I berättelsen konstateras att endast få kontakter tagits av svenskspråkiga invånare. SFP:s stadsstyrelsemedlemmar Anders Portin och Christina Gestrin ser ett problem…

Anders Portin: Överväg sommarsedlar för ungdomar som vill starta företag

Anders Portins anförande på fullmäktigemötet 17.8.2020 Bäste ordförande, fullmäktigekolleger   Hjärtligt tack för svaret på vår motion. Svaret visar att det i Esbo finns en vilja att stöda entrepenörskap och…