SFP i Esbo valde ny ordförande och nominerade kommunalvalskandidater

Anne Ahlefelt är nyvald ordförande för SFP i Esbo

Svenska folkpartiet i Esbo har på sitt årsmöte idag valt Anne Ahlefelt till ny ordförande. Årsmötet behandlade förutom de stadgeenliga frågorna även kommunalvalet och nominerade de första kommunalvalskandidaterna. På grund av undantagstillståndet hölls mötet elektroniskt.

Intresset för kommunalpolitik är stort på fältet i och med att det är så många stora frågor som kommer att avgöras och utvecklas inom den kommande fyraårsperioden. Speciellt social- och hälsovårdstjänster, kollektivtrafik och skolnätverket är stora frågor i Esbo.

– Jag ser fram emot att få arbeta för att bygga upp ett starkt och enhetligt SFP i Esbo. Jag är redo att kavla upp ärmarna och sätta igång arbetet för att utveckla verksamheten, så att den blir mera slagkraftig och enhetlig. Min målsättning är att SFP i Esbo skall vara ett sammansvetsat och starkt team som arbetar för att vi har det möjligast bra i Esbo, säger Anne Ahlefelt.

Kandidatsonderingen och nomineringsprocessen är i full gång och vi ser fram emot att ha en omfattande och mångsidig kandidatbukett. Vi har ett gott samarbete med både Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet, Svenska Seniorer i Nyland och alla våra lokalavdelningar.

 

SFP i Esbo nominerade på sitt årsmöte följande kandidater:

Akim Baya, Håkan Blomberg, Stefan Ekholm, Eva Helle, Johan Holmberg, Niklas Mannfolk, Julia Nouro-Ståhle, Christina Ruth, Peter Strandberg, Urban Wiik, Anders Wikholm

Kommunalvalet i Finland förrättas den 18 april 2021 och partierna kan nominera kandidater fram till den 18.3.2021.

 

Tilläggsfrågor:

Anne Ahlefelt, tfn 050 373 3120

Du gillar kanske också...