Ordförandekandidat Håkan Blomberg: Tydlig miljöpolitik och mera samarbete över kommungränserna

Sfp i ESbo

Svängningarna på den politiska kartan i Finland har varit stora och därför ställer jag mig frågan att hur skall SFP även i fortsättningen kunna vara en viktig aktör på det politiska fältet, både lokalt och nationellt. Huvudfrågan här är att hur ser vår politiska agenda ut. Här finns säkert, eller bör finnas, utrymme för bland annat regionvisa prioriteringar vid behov.

Personligen anser jag att vi bör bättre nå ut till olika befolkningsgrupper, oberoende av modersmål, som tänker och tycker lika som vi. Här kan noteras att nästan var femte invånare (20%) i Esbo talar ett annat modersmål än de lagstadgade. Det omfattar många nationaliteter men vad de har gemensamt med oss finladssvenskar är att vi alla hör till en minoritet. Med tanke på kommunalvalet 2021 borde vi redan nu nå ut till dessa kommuninvånare och berätta vem vi är och vad vi står för. Detta borde ske omgående och som språk kunde vi använda Esbos tredje ”officiella” språk dvs engelska. Internationaliseringen i sig kräver att vi nog borde generellt och kontinuerligt kommunicera våra budskap på både svenska, finska och engelska.

Det nyuppväckta samarbetet över kommungränserna i huvudstadsregionen är också något som jag ser som väldigt positivt. Det ger oss större muskler att gemensamt driva viktiga ärenden och även stöda varandra i ärenden som kanske omfattar endast en av kommunerna.

Sist men inte minst så bör vi också satsa mycket på klara ståndpunkter och handlingar i miljöfrågor, som ju i synnerhet för de yngre generationerna står väldigt högt uppe på agendan. En liberal faktabaserad miljöpolitik finns det en beställning för, som motvikt till den kanske lite ”fanatiska” miljöpolitik som drivs av bland annat de gröna.

Håkan Blomberg är bl.a. vice ordförande för SFP i Esbo, styrelsemedlem i SFP i Esbo centrum, styrelse medlem i SFP:s nyländska krets samt ordförande för Esbo Hembygdsförening

För mera information kontakta Håkan Blomberg per mejl

Etiketter: ,

Anne Ahlefelt: Patientombudsmannen lyfter fram många brister i svenskspråkig vård

Social- och hälsovårdsnämnden fick på sitt möte i april ta del av social- och patientombudsmannens rapport för år 2019. Det var en mycket intressant och utförlig rapport, som lyfter fram…

Ordförandekandidat Anne Ahlefelt: Jag vill arbeta för att bygga upp ett starkt och enhetligt SFP i Esbo

Jag vill arbeta för att bygga upp ett starkt och enhetligt SFP i Esbo. Vår styrka är att vi har aktiva lokalavdelningar runt om i Esbo, men många kämpar med…