Ordförandekandidat Anne Ahlefelt: Jag vill arbeta för att bygga upp ett starkt och enhetligt SFP i Esbo

Sfp i ESbo

Jag vill arbeta för att bygga upp ett starkt och enhetligt SFP i Esbo. Vår styrka är att vi har aktiva lokalavdelningar runt om i Esbo, men många kämpar med sinande aktivitet och medlemsbortfall. Här tänker jag att det skulle vara viktigt att vi kunde stöda varandra och samarbeta mera tillsammans kring ärenden, teman och evenemang, som engagerar oss alla. Jag vill att kommun organisationen skall styra upp samarbetet bättre och bygga upp fungerande strukturer och strategier. Sådana som underlättar arbetet och sammanför oss. Min önskan är att SFP i Esbo kunde vara ett sammansvetsat och starkt team som arbetar för att vi har det möjligast bra i Esbo.

Det här är något jag brinner för – att utveckla verksamheten, så att den blir mera slagkraftig och enhetlig, stöder våra aktiva medlemmar samtidigt som vi skall nå ut till nya potentiala medlemmar.

Och när det kommer till nya medlemmar och röstare, så tänker jag att det faktiskt finns ett stort potential Esbobor, som vi inte ännu har nått ut till. De är både svensk- och finskspråkiga, men också människor med andra språk. Vi kan bli ännu bättre på att kommunicera utåt på flera språk och därmed nå ut till flera. Och med kommunalval på kommande om ett år är det ytterst viktigt att vi når brett ut med våra budskap och välkomnar alla.

Jag är redo att kavla upp ärmarna och taggad för att sätta i gång ett aktivt samarbete mellan de olika lokalavdelningarna och alla våra engagerade och aktiva SFP:are.

Tillsammans kan vi göra så mycket mera och så mycket bättre.

Anne Ahlefelt är bl.a. ersättare i stadsfullmäktige, medlem i social- och hälsovårdsnämnden, ordförande för SFP i Esboviken och Svenska Kvinnoförbundet i Esbo.

För mera information kontakta Anne Ahlefelt per mejl

Etiketter: ,

Ordförandekandidat Håkan Blomberg: Tydlig miljöpolitik och mera samarbete över kommungränserna

Svängningarna på den politiska kartan i Finland har varit stora och därför ställer jag mig frågan att hur skall SFP även i fortsättningen kunna vara en viktig aktör på det…

SFP i Esbo får ny ordförande på årsmötet 26.5.2020

Satu Björkstén, som är ordförande för SFP i Esbo har flyttat från orten och det betyder att vi kommer att ha ett ordförandeval. Två aktiva SFP:are har anmält att de…