Christina Gestrin och Anders Portin lämnade en avvikande åsikt om Apotti-beslutet i Esbo

På sitt möte den 6 april 2020 förkastade Esbo stadsstyrelse beredningens förslag om att Esbo skulle gå med i Apotti med rösterna 12-3.  SFP:s stadsstyrelsemedlemmar Christina Gestrin och Anders Portin stödde beredningen, och lämnade in en avvikande åsikt till beslutet.  Även en stadsstyrelsemedlem ur de gröna  motsatte sig beslutet och stödde den avvikande åsikten. Gestrin och Portin anser att det skulle ha varit i Esbobornas intresse att Esbo skulle ha anslutit sig till patientdatasystemet Apotti.

SFP:s stadsstyrelsemedlemmar Christina Gestrin och Anders Portin röstade för Apotti.

Avvikande åsikt undertecknad av Christina Gestrin, Anders Portin och Henna Partanen:

  • HUS och grannkommunerna Grankulla och Kyrkslätt kommer att ta i bruk patientdatasystemet Apotti.  Ifall ett  gemensamt område skapas för social- och hälsovården i Västnyland skulle det både med tanke på personalen och för patientsäkerheten vara bäst med ett gemensamt patientdatasystem. Stadens beredning visar att patientdatasystemet Apotti sannolikt skulle ha varit den kostnadseffektivaste lösningen.
  • Apotti skulle ha inneburit en möjlighet för Esbo att snabbt gå med i ett modernt och enhetligt patientdatasystem. Att  konkurrensutsätta och utveckla ett nytt,  system enbart för Esbos behov kommer att ta många år. Ett nytt patientdatasystem kommer inte att  kunna tas i bruk under detta årtionde. Risken är stor att Esbo blir efter i utvecklingen.
  • Esbo deltar redan nu i finansieringen av  patientdatasystemet Apotti inom HUS.  Esbo stadsstyrelses beslut innebär att Esbo kommer att finansiera utvecklingen av två separata patientdatasystem.
Etiketter: , , ,

SFP i Esbo årsmöte skjuts upp

I enlighet med partiets beslut att inhibera alla evenemang, och minska direkt kontakt mellan grupper av människor skjuter SFP i Esbo  upp årsmötet, som annonserats till den 25 mars. Vi…

Espoon RKP esittää eriävän mielipiteen kaupunginhallituksen Apotti-päätökseen

Kokouksessaan 6.4.2020 Espoon kaupunginhallitus päätti olla liittymättä Apottiin. RKP:n jäsenet äänestivät tätä päätöstä vastaan an antoivat yhdessä Henna Partasen (Vihr.) kanssa eriävän mielipiteen seuraavin perusteluin: HUS ja Espoon naapurikunnat Kauniainen…