Radio Vega hörs nu på Esbo sjukhus – äntligen!

”Jag är verkligen glad över den här julklappen, säger Sfp:s representant i social- och hälsovårdsnämnden, Gustav Båsk.  Efter enträget arbete har vi fått med också Radio Vega som en av kanalerna i patientrummen på Esbo sjukhus. Det är av stor vikt för klienterna, att få lyssna på radio på sitt eget modersmål.”

När Esbo sjukhus påbörjade sin verksamhet var alla radiokanalerna finskspråkiga. Trivseln är en viktig faktor i verksamheten. Många klienter saknade dock Radio Vega, som de lyssnar på hemma.

”Det här var ett fint exempel på ett samarbetsprojekt, som direkt förbättrar livskvaliteten,” avslutar Gustav Båsk.

Du gillar kanske också...