Eva-Lena Gästrin: Alla barn i Esbo ska ha jämlika möjligheter till språkbadsundervisning

Bildning

I Esbo kan man ta del av språkbadsundervisning i småbarnspedagogiken och under hela grundskolan. I språkbadsklasser studerar barnen en del ämnen på finska och andra ämnen på svenska. Just nu har alla elever i Esbo inte samma möjligheter att delta i språkbadsundervisning. Eva-Lena Gästrin lämnade in en motion om att utvidga språkbadsundervisningen som godkändes av Esbo stadsfullmäktige den 12 juni.

– Språkbadsundervisning ordnas idag enbart i södra Esbo. I mellersta och norra Esbo, samt i Albergaområdet ordnas inte alls språkbadsundervisning. Även om alla elever har rätt att delta i undervisningen trots att den inte ordnas i det egna området, så innebär detta i praktiken att skolresan blir oskäligt lång för många barn, konstaterar Gästrin.

– Varje barn i Esbo ska ha jämlika möjligheter att ta del av språkbadsundervisning på rimligt avstånd i framtiden. Jag hoppas att det här är ett steg i den riktningen. När de nya språkbadsklasserna grundas behövs tålamod. Språkbadsklasserna fylls inte av sig självt med elever, utan det behövs marknadsföring och tid, så att de familjer som bor i de områdena nås av informationen om möjligheten till språkbadsundervisning, säger Gästrin.

Etiketter:

Håkan Blomberg vill bli ordförande för SFP i Esbo

Föreningens sittande ordförande Anne Ahlefelt har meddelat, att hon inte står till förfogande. Ahlefelt har varit ordförande för SFP i Esbo i tre år. “Jag har varit stolt ordförande för…

HRT:s linjeändringar försvårar mångas vardag – kollektivtrafik ska vara ett reellt alternativ för alla Esbobor

Helsingforsregionens trafik, HRT:s, linjeändringar har orsakat huvudbry för många Esbobor. Flera populära linjer har dragits in och rutter har ändrats i augusti, vilket har försvårat vardagen och förlängt pendlingstiderna för…