38 Esbo-kandidater i välfärdsområdesvalet

Här hittar du mera information om våra kandidater i välfärdsområdesvalet.

Valdagen är 23 januari 2022. Mera information om valet finns här på Sfp:s valsida

Vaalipäivä on 23.1.2022. Lisätietoa vaaleista löydät täältä RKP:n vaalisivuilta.

Kandidater/ehdokkaat

För mera information, klicka på kandidatens namn. Klikkaa ehdokkaan nimeä nähdäksesi lisätietoa.

Anne Ahlefelt Projektchef, socionom Projektijohtaja, sosionomi
Marianne Ahola Accounting specialist, tradenom Accounting specialist, tradenomi
Rainer Andersson Taxichaufför, MKT Taksinkuljettaja, MJD
Niclas Andler Ped.mag. klasslärare KM, luokanopettaja
Anders Bergman Pensionerad tandläkare Hammaslääkäri (eläkkeellä)
Anders Blomberg Sjukskötare (YH), beredskapsutbildare Sairaanhoitaja (AMK),  valmiuskouluttaja
Håkan Blomberg ICT Administrator
Gustav Båsk Dipl.ing. pensionär DI, eläkeläinen
Karin Cederlöf Jurist, stadsfullmäktigeledamot Juristi, kaupunginvaltuutettu
Hanne-Grete Christensen Fil. mag, specialist FM, asiantuntija
Tom Eklundh Lärare Opettaja
Eva-Lena Gästrin Sjukskötare (högre YH), simlärare Sairaanhoitaja (ylempi AMK), uimaopettaja
Martin Heinrichs Administrativ direktör, pensionär Hallintojohtaja, eläkeläinen
Eva Helle Pensionär, närståendevårdare Eläkeläinen, omaishoitaja
Tove Hertzberg Psykiater Psykiatri obunden/sit.
Nina af Hällström Verksamhetsledare, Pol.mag Toiminnanjohtaja,  VTM
Charlotta Jakobsson MBA, Sourcing Specialist
Anna Korhonen Pol. mag.  Sakkunnig VTM,  asiantuntija
Harri Kreus Ledningskonsult Johdon konsultti obunden/sit.
Johan Lassus Överläkare, Docent Ylilääkäri,  Dosentti
Rasmus Lundén Projektkoordinator,  fostrare Projektikoordinaattori,  kasvattaja
Mathew Mailaparampil Diplomingenjör Diplomi-insinööri
Niklas Mannfolk Ekon. mag.  Senior Communications Manager KTM
Anna Sofia Nevanlinna Hälsovårdare,  företagare Terveydenhoitaja,  yrittäjä
Mikaela Nyholm Lösningsfokuserad terapeut, hälsovårdarstuderande Ratkaisukeskeinen terapeutti,  terveydenhoitajaopiskelija
Pekka M. Palomäki Ekonom Ekonomi obunden/sit
Peter Rolin Pedagogie magister,  verksamhetsledare Kasvatustieteen maisteri,  toiminnanjohtaja
Henrik Räihä Vicehäradshövding,  föreningsaktiv Varatuomari,  järjestöaktiivi obunden/sit.
Linda Sederholm Diplomingenjör,  doktorsstuderande Diplomi-insinööri,  tohtoriopiskelija
Sanieh Sedighi Teamledande sjukskötare Tiimivastaava sairaanhoitaja
Nina Siivola Disponent Isännöitsijä
Claes Stigzelius Projektledare,  diplomingenjör Projektipäällikkö,  diplomi-insinööri
Eva Storgårds Pedagogie magister, hälsovårdare KM, Terveydenhoitaja
Mette Strauss Verksamhetsledare,  ekonomie magister Toiminnanjohtaja, KTM
Julia Ståhle Politices kandidat Valtiotieteiden kandidaatti
Markus Söderman Språkvetare Kielitieteilijä
Urban Wiik FM,  kemist FM,  kemisti
Henrik Winberg Pol. mag. senior partner VTM, senior partner
Etiketter: , , , , , ,

Nina af Hällström: Esbo mår bra om dess invånare mår bra

Gruppanförande i bedgetbehandlingen i fullmäktige 8.12.2021 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuustokollegat, Olemme päättämässä koko kaupunkia ja sen toimintoja ohjaavasta dokumentista, budjetista. Talousarvio on tehty tilanteessa, jossa Espoon talous on haasteellisessa tilanteessa.…

Varför är välfärdsområdesvalet viktigt?

Välfärdsområdena handlar om en av de största reformerna i Finland sedan självständigheten. Vi får ett nytt system i Finland då hela social- och hälsovården samt räddningsväsendet flyttas till välfärdsområdena 1.1.2023.…