Kandidater nominerades för välfärdsområdesvalet

Styrelsen för Svenska folkpartiets nylands krets har nominerat kandidater i välfärdsområdesvalet, som går av stapeln den 23 januari 2022.

Sammanlagt 17 kandidater med hemort i Esbo har nu nominerats.

 

Kandidater för SFP i Västra Nylands välfärdsområde som nominerades 13.10.2021:

Eva-Lena Gästrin, 42, sjukskötare (högre YH), simlärare, Esbo

Harri Kreus, 57, ledningskonsult, Esbo (obunden)

Johan Lassus, 47, överläkare, specialist i inremedicin och kardiologi, Esbo

Mathew Mailaparampil, 45, diplomingenjör, Esbo

Pekka M. Palomäki, 53, ekonomichef, Esbo (obunden)

Nina Siivola, 48, disponent, Esbo

 

Tidigare nominerade kandidater för SFP i Västra Nylands välfärdsområde:

Anne Ahlefelt, 44, socionom, projektchef, Esbo

Anders Blomberg, 42, sjukskötare (YH), utbildare av frivilliga, Esbo

Håkan Blomberg, 63, ICT Administrator, Esbo

Gustav Båsk, 73, diplomingenjör, pensionär, Esbo

Nina af Hällström, 58, verksamhetsledare, politices magister, Esbo

Rasmus Lundén, 47, projektkoordinator, fostrare, Esbo

Linda Sederholm, 27, diplomingenjör, doktorsstuderande, Esbo

Eva Storgårds, 62, pedagogie magister, hälsovårdare, Esbo

Julia Ståhle, 23, politices kandidat, Esbo

Markus Söderman, 36, språkvetare, Esbo

Henrik Winberg, 63, politices magister, senior partner, Esbo