Stor-Köklax

Välkommen till Svenska folkpartiet i Stor-Köklax!

Ordförande: Christina Gestrin, 050 511 3121, christina.gestrin(at)gmail.com

Sekreterare: Johanna Aminoff-Winberg, 0400 750 980, aminoff-winberg(at)hotmail.com

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/SFPiStorKoklax/

 

Styrelsen 2022

Christina Gestrin, ordförande

Tove Westerlund, viceordförande

Johanna Aminoff-Winberg, sekreterare

Ann-Christine Slotte, kassör

Anna Korhonen, informatör

Charlotta Jakobsson, medlem

Stefan Wärnå, medlem

 

 

Aktuellt

I samband med föreningens årsmöte ordnades en diskussion om Kungsgårdsskolans nybygge. I diskussionen deltog: direktören för Svenska Bildningstjänster Barbro Högström, rektorn för Kungsgårdsskolan Patrick Kivelä och ledaren inom småbarnspedagogik vid Kungsgårds daghem och förskola Crista Veijalainen. Diskussionen hittar du här