HSL:n bussilinjojen muutokset vaikeuttavat monien elämää – joukkoliikenteen on oltava toimiva vaihtoehto kaikille espoolaisille

Kollektivtrafik, Trafik

Helsingin seudun liikenteen (HSL) reittimuutokset ovat aiheuttaneet päänvaivaa monelle espoolaiselle. Useita suosittuja linjoja on peruttu ja reittejä muutettu elokuussa, mikä vaikeuttaa asukkaiden arkea ja pidentää työ- ja koulumatkoja. Kehitys on menossa väärään suuntaan, sillä joukkoliikenteen toimintaedellytykset heikkenevät.

– Espoon joukkoliikenne ei tällä hetkellä toimi tyydyttävästi. Erityisesti Espoon sisäisen joukkoliikenteen pitäisi olla kattavampi ja toimivampi, sanoo Espoon RKP:n valtuutettu Karin Cederlöf.

Esimerkiksi bussilinja 112 Tapiolasta Matinkylään on lakkautettu. Se oli suosittu muun muassa koululaisten keskuudessa ja bussi oli usein täynnä. HSL on myös perunut suoran bussiyhteyden mm. Sunasta Matinkylän metroasemalle. 

Myös liikkuminen Helsinkiin on haastavaa osasta Espoota. Keski- ja Pohjois-Espoo kaipaavat sujuvia yhteyksiä Helsingin keskustaan. Jos matka Helsinkiin edellyttää useita vaihtoja, on selvää, että moni valitsee auton joukkoliikenteen sijaan. 

– Suorat yhteydet ovat edellytys sille, että asukkaat valitsevat suurelta osin joukkoliikenteen. Joukkoliikenne ei ole houkutteleva, jos se on merkittävästi hitaampi ja hankalampi vaihtoehto kuin auto, Cederlöf sanoo.

HSL:n hinnankorotukset vaikuttavat kielteisesti myös julkisen liikenteen käyttöön. RKP Espoo katsoo, että HSL:ään ja joukkoliikenteeseen tulisi suunnata enemmän resursseja. On nurinkurista, että valtion rahoilla tuetaan nykyään esimerkiksi lentomatkustamista enemmän kuin joukkoliikennettä.

– Olemme tilanteessa, jossa joukkoliikenne on aliresurssoitu, kun taas polttoaineen hintojen kompensointiin käytetään 156 miljoonaa euroa valtion ensi vuoden budjetissa. Resurssit pitäisi polttoaineveron keventämisen sijaan ennemmin kohdistaa joukkoliikenteen parantamiseen. Jos joukkoliikenne ei ole houkutteleva vaihtoehto, emme tule onnistumaan vähentämään päästöjä riittävän nopeasti, Cederlöf sanoo.

Avainsanat:

Elinvoimainen Espoo -ohjelmaryhmän väliraportti

Elinvoimainen Espoo* -ohjelman pitkän aikavälin tavoitteina on kohentaa Espoon houkuttelevuutta yritysten ja osaajien keskuudessa, parantaa työvoiman ja työn tarjonnan parempaa kohtaamista ja vahvistaa yritysmyönteisyyttä. Erityisinä kohderyhminä ovat kansainväliset espoolaiset sekä…