Styrelsen

Styrelsen för år 2021

  1. Ordförande: Anne Ahlefelt
  2. Esbo centrum: Håkan Blomberg(ord.), Stina Michelson (ers.)
  3. Esboviken: Karl Norrbom (ord.), Rolf Sandberg (ers.)
  4. Mattby-Olars: Kompletteras senare
  5. Norra Esbo: Mårten Malmström (ord.)
  6. Stor-Alberga: Martin Gripenberg (ord.), Naimat Asapova (ers.)
  7. Stor-Hagalund: Maria Langenskiöld (ord.), Bo Lönnqvist (ers.)
  8. Stor-Köklax: Stefan Wärnå (ord.). Tove Westerlund (ers.)
  9. Svensk Ungdom: Linda Sederholm (ord.), Daniela Ikäheimo (ers.)
  10. Svenska Kvinnoförbundet: Merja Tarkiainen (ord.), Mari Pennanen (ers.)
  11. Svenska seniorer i Nyland: Sten Lindgren (ord.), Brita Pawli (ers.)
  12. Fullmäktigegruppen: kompletteras

Sekretare och kassör väljs vid följande styrelsemöte, likaså vice ordförande.