OM OSS

Kommunorganisationen för Svenska folkpartiet i Esbo är ett lokalt samarbetsorgan och en takorganisation för lokalavdelningarna i Esbo. Styrelsen består av representanter för lokalavdelningarna, Svenska Kvinnoförbundet i Esbo, Svensk Ungdom i Esbo och Svenska Seniorer i Finland.