Nämnder, sektioner, direktioner, kommittéer och råd

Sfp i Esbos representanter i kommunala förtroendeorgan (medlem / personlig ersättare) 2017-2021

 

Social- och hälsovård

Hyvinvointi ja terveys -kehitysohjelma

Gustav Båsk (ord.), Nina af Hällström (ers.)

Social- och hälsovårdsnämnden (Vissa platser fördelades årsvis för perioden. År 1 är 1.6  2017-31.5.2018.)

År 1-2  Gustav Båsk (ord.)  Mikaela Wiik (ers.)

År 3-4  Mikaela Wiik (ers.) Ordinarie väljs senare.

Delegationen för social- och hälsovårdens svenskspråkiga service

Mikaela Wiik (ordf) Stina Michelson (ers.)

Gustav Båsk (ord.) Bengt Lindqvist (ers.)

Delegationen för missbruksfrågor

Anne Ahlefelt (ord.), Viveca Hansson (ers.)

Äldrerådet

Lasse Hoffman (ord.), Johanna Aminoff-Winberg (ers.)

Handikapprådet

Robert Donner (Stadsplaneringsnämndens representant) 2017-2019

Leva och Bo styrelse

Monica Björkman (ord.)

 

Stadsbild, teknik och miljö

Stadsplaneringsnämnden

Robert Donner (ord.),  Ann-Christine Slotte (ers.)

Tekniska nämnden

Fred Granberg (ord.), Hans-Peter von Knorring (ers.)

Byggnadsnämnden

År 1-2 Ulf Sjögren (ord.), Sten Lindgren (ers.)

År 3-4 Ulf Sjögren (ers.)

Miljönämnden

Ann-Christine Slotte (ord.),  Viveca Hansson (ers.)

 

Bildning, ungdom, idrott och kultur

Nämnden svenska rum

Bo Lönnqvist (ordf.),  Fredrik Lindberg (ers.)

Pontus Karlemo (ord.), Niclas Andler (ers.)

Eva-Lena Gästrin (ord.), Anna Korhonen (ers.)

Anne Ahlefelt (ord.), Satu Björkstén (ers.)

Finska utbildnings- och dagvårdsnämnden

Nicholas Kujala (ers.)

Idrotts- och ungdomsnämnden

Anders Wikholm (ord.), Tiina Kujala (ers.)

Grankulla skolnämnd

Chrisu Ruth (ord.), Niclas Andler (ers.)

Prakticums styrelse

Fredrik Lindberg (Mandatperioden inleds 1.1.2018)

Laurea Esbo-Lojo

Tiina Kujala

Kulturnämnden

Tina Ehnström-Backas (ord.), Tim Norrgrann (ers.)

MIKs direktion

Tim Norrgrann (ord.), Liisa Sarvimäki-Paananen (ers.)

Skolteaterföreningens styrelse (Unga Teatern)

Liisa Sarvimäki-Paananen

Esbo stadsteater styrelse

Akim Baya (ers.)

Nationaloperans förvaltningsråd

Fred Granberg (ers.) Mandatperiod 2016-2019. 2019-2022 väljs senare.

Övriga förtroendeorgan

Revisionsnämnden

Marita Backman (ord.), Johan Holmberg (ers.)

Centralvalnämnden

Håkan Blomberg (ord.), René Blomster (ers.)

Delegationen för mångkulturella frågor 

Ibrahim Saylir (ord.), Naimat Asapova (ers.)

Jämlikhetskommittén

Nina Winqvist-Niskanen (ord.),  Henrik Räihä (ers.)

Nämndeman

Tina Terho , Tove Westerlund,  Anders Blomberg,  Rainer Andersson

Gode män för fastighetsförrättningar

Peter Ragnvaldsson, Marianne Storå

Sydkustens landskapsförbund

Monica Björkman (ord.), Stina Michelson (ers.)

Tiina Kujala (ord.)  Peter Ragnvaldsson (ers.)

Stefan Wärnå (ord.)  Stefan Ekholm (ers.)