Nämnder, sektioner, direktioner, kommittéer och råd

Sfp i Esbos representanter i kommunala förtroendeorgan (medlem / personlig ersättare) 2021 – 2025

Listan kompletteras under hösten 2021 när fullmäktige väljer representanter

 

Förvaltningsövergripande utvecklingsprogram

En hållbar stad (Kestävä Espoo)

Nina Siivola

En livskraftig stad (Elinvoimainen Espoo)

Päivi Puntila (vice ordförande), (Bosse Lönnqvist (ers.)

Social- och hälsovård

Välfärds- och hälsovårdsnämnden (Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta)

Gustav Båsk (ord.), Tina Ehnström-Backas (ers.)

Välfärds- och hälsonämndens sektion för individärenden (Yksilöasioiden jaosto)

Nina Aganimov (ord.), Gustav Båsk (ers.)

Leva och Bo styrelse

Maria Langenskiöld (ord.) för år 2021

 

Stadsbild, teknik och miljö

Stadsplaneringsnämnden (Kaupunkisuunnittelulautakunta)

Anders Portin (ord.),  Robert Donner (ers.)

Tekniska nämnden (Tekninen lautakunta)

Fred Granberg (ord.), Linda Sederholm (ers.)

Miljö- och byggnadsnämnden (Ympäristö- ja rakennuslautakunta)

Harri Kreus (ers.)

 

Bildning, ungdom, idrott och kultur

Nämnden svenska rum

Eva-Lena Gästrin (ordf.),  Fredrika Hämelin (ers.)

Anne Ahlefelt (ord.), Julia Hellsten (ers.)

Henrik Ramm-Schmidt  (ord.), Niclas Andler (ers.)

Rasmus Lundén  (ord.), Hanne Grete Christensen (ers.)

Nämnden för fostran och lärande (Kasvun ja oppimisen lautakunta)

Bosse Lönnqvist (ord.), Anne Ahlefelt (ers.)

Ungdomssektionen (Nuorisoasiainjaosto)

Anders Wikholm (ord.), Julia Ståhle (ers.)

Kulturnämnden

Anna Korhonen (ord.), Niklas Mannfolk (ers.)

 

Övriga förtroendeorgan

Revisionsnämnden (Tarkastuslautakunta)

Marita Backman (ord.), Charlotta Jakobsson (ers.)

Centralvalnämnden (Keskusvaalilautakunta)

Ann-Christine Slotte (ord.)