Nämnder, sektioner, direktioner, kommittéer och råd

Sfp i Esbos representanter i kommunala förtroendeorgan (medlem / personlig ersättare) 2021 – 2025

 

Förvaltningsövergripande utvecklingsprogram

En hållbar stad (Kestävä Espoo)

Nina Siivola

En livskraftig stad (Elinvoimainen Espoo)

Päivi Puntila (vice ordförande), (Bosse Lönnqvist (ers.)

 

Social- och hälsovård

Välfärds- och hälsovårdsnämnden (Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta)

Gustav Båsk (ord.), Tina Ehnström-Backas (ers.)

Välfärds- och hälsonämndens sektion för individärenden (Yksilöasioiden jaosto)

Tiina Kujala (ord.), Gustav Båsk (ers.)

Delegationen för välfärds och hälsosektorns svenskspråkiga service

Christina Gestrin (ordförande), Anna Sofia Nevanlinna (ers.)

Ann-Christin Lintula (ord.),  Martin Heinrichs (ers.)

Delegationen för missbrukarfrågor

Mette Strauss (ord.), Peter Rolin (ers.)

Leva och Bo styrelse

Gustav Båsk

Kårkulla samkommun fullmäktige

Mari Pennanen (ord.), Mathew Mailaparampil (ers.)

 

Stadsbild, teknik och miljö

Stadsplaneringsnämnden (Kaupunkisuunnittelulautakunta)

Anders Portin (ord.),  Robert Donner (ers.)

Tekniska nämnden (Tekninen lautakunta)

Fred Granberg (ord.), Linda Sederholm (ers.)

Miljö- och byggnadsnämnden (Ympäristö- ja rakennuslautakunta)

Harri Kreus (ers.)

 

Bildning, ungdom, idrott och kultur

Nämnden svenska rum

Eva-Lena Gästrin (ordf.),  Fredrika Hämelin (ers.)

Anne Ahlefelt (ord.), Julia Hellsten (ers.)

Henrik Ramm-Schmidt  (ord.), Niclas Andler (ers.)

Rasmus Lundén  (ord.), Hanne Grete Christensen (ers.)

Nämnden för fostran och lärande (Kasvun ja oppimisen lautakunta)

Bosse Lönnqvist (ord.), Anne Ahlefelt (ers.)

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik i Grankulla

Axel Hagelstam (ord.),  Jenny Fredriksson (ers.)

Ungdomssektionen (Nuorisoasiainjaosto)

Anders Wikholm (ord.), Julia Ståhle (ers.)

Kulturnämnden

Anna Korhonen (ord.), Niklas Mannfolk (ers.)

Prakticums styrelse

Christer Holmlund (ord.)

Musikinstitutet Kungsvägens direktion

Peter Strandberg (ord.), Niclas Andler (ers.)

Skolteaterföreningens direktion (Unga teatern)

Niklas Mannfolk

Sydkustens landskapsförbund (årsmöte)

Sofi Andersson (ord.), Karin Mattsson (ers.)

Stefan Wärnå (ord.), Kaled hegli (ers.)

 

Övriga förtroendeorgan

Revisionsnämnden (Tarkastuslautakunta)

Marita Backman (ord.), Charlotta Jakobsson (ers.)

Centralvalnämnden (Keskusvaalilautakunta)

Ann-Christine Slotte (ord.)

Delegationen för jämställdhet och likabehandling 

Tiina Kujala (ord.), Eero Lilja (ers.)

Delegationen för mångkulturella ärenden

Markus Söderman (ord.)

Esbo stadsteaters styrelse

Håkan Blomberg (ers.)

Nationalbalettens förvaltningsråd

Anders Portin (ers.)

Godemän i fastighetsförrättningar

Kristiane Width

Peter Ragnvaldsson

Nämndemän i tingsrätten

Ann-Christine Slotte

Mette Strauss

Anders Blomberg

René Blomster

 

Samkommunala organ (som representant för SFP i Nyland)

Nylands landskapsfullmäktige

Anders Portin (ord.), Eva-Lena Gästrin (ers.)

HRT:s styrelse

Nina af Hällström (ersättare för Björn Månsson, Helsingfors)

Nämnden för HUCS sjukvårdsområde

Nina af Hällström (ord.)

Föreningen Nylands friluftsområden, styrelse

Johanna Aminoff-Winberg (ord.), Rasmus Lundén (ers.)

Kårkulla samkommun ordförande för styrelsen

Nina af Hällström