Nämnder, sektioner, direktioner, kommittéer och råd

Sfp i Esbos representanter i kommunala förtroendeorgan (medlem / personlig ersättare) 2017-2021

 

Social- och hälsovård

Styrgruppen för utvecklingsprogrammet Välmående Esbo

Gustav Båsk (ord.), Fred Granberg (ers.)

Social- och hälsovårdsnämnden 

Anne Ahlefelt (ord.) Eva-Lena Gästrin (ers.)

Delegationen för social- och hälsovårdens svenskspråkiga service

Christina Gestrin (ordf), Stina Michelson (ers.)

Gustav Båsk (ord.),  Bengt Lindqvist (ers.)

Delegationen för missbruksfrågor

Anne Ahlefelt (ord.), Viveca Hansson (ers.)

Äldrerådet

Lasse Hoffman (ord.), Johanna Aminoff-Winberg (ers.)

Handikapprådet

Robert Donner (Stadsplaneringsnämndens representant) 2017-2019

Leva och Bo styrelse

Maria Langenskiöld (ord.) för år 2021

 

Stadsbild, teknik och miljö

Stadsplaneringsnämnden

Robert Donner (ord.),  Ann-Christine Slotte (ers.)

Tekniska nämnden

Fred Granberg (ord.), Nicholas Kujala (ers.)

Byggnadsnämnden

Ulf Sjögren (ord.), Sten Lindgren (ers.)

Miljönämnden

Ann-Christine Slotte (ord.),  Viveca Hansson (ers.)

 

Bildning, ungdom, idrott och kultur

Nämnden svenska rum

Bo Lönnqvist (ordf.),  Fredrik Lindberg (ers.)

Pontus Karlemo (ord.), Niclas Andler (ers.)

Eva-Lena Gästrin (ord.), Christina Ruth (ers.)

Anna Korhonen (ord.), Anne Ahlefelt (ers.)

Finska utbildnings- och dagvårdsnämnden

Pontus Karlemo (ers.)

Idrotts- och ungdomsnämnden

Anders Wikholm (ord.), Tiina Kujala (ers.)

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik i Grankulla

Chrisu Ruth (ord.), Niklas Mannfolk (ers.)

Prakticums styrelse

Fredrik Lindberg (Mandatperioden inleds 1.1.2018)

Laurea Esbo-Lojo

Tiina Kujala

Kulturnämnden

Tina Ehnström-Backas (ord.), Tim Norrgrann (ers.)

MIKs direktion

Tim Norrgrann (ord.), Liisa Sarvimäki-Paananen (ers.)

Skolteaterföreningens styrelse (Unga Teatern)

Daniela Ikäheimo

Esbo stadsteater styrelse

Akim Baya (ers.)

Nationaloperans förvaltningsråd

2019-2022 Stina Michelson.

 

Övriga förtroendeorgan

Revisionsnämnden

Marita Backman (ord.), Johan Holmberg (ers.)

Centralvalnämnden

Håkan Blomberg (ord.), René Blomster (ers.)

Delegationen för mångkulturella frågor 

Ibrahim Saylir (ord.), Naimat Asapova (ers.)

Jämlikhetskommittén

Tiina Kujala (ord.),  Henrik Räihä (ers.)

Nämndeman

Tina Terho , Tove Westerlund,  Anders Blomberg,  Rainer Andersson

Gode män för fastighetsförrättningar

Peter Ragnvaldsson

Sydkustens landskapsförbund

Monica Björkman (ord.), Stina Michelson (ers.)

Tiina Kujala (ord.)  Peter Ragnvaldsson (ers.)

Stefan Wärnå (ord.)  Stefan Ekholm (ers.)