Kommunalvalet – Kuntavaalit 2021

Nominerade kandidater – Nimetyt ehdokkaat

De viktigaste datumen vid kommunalvalet 2021

Valdagen vid kommunalvalet 2021 är den 13 juni 2021 och de andra viktiga datumen är enligt följande:

 • uppgifterna plockas till rösträttsregistret (vem är röstberättigad i vilken kommun): 23.4.2021
 • kandidatansökan ska lämnas in: 4.5.2021
 • kandidatuppställningen (inkl. kandidatnumren) fastställs: 14.5.2021
 • rösträttsregistret vinner laga kraft 25.5.2021
 • anmälningstiden till hemmaröstning senast 1.6.2021 kl.16
 • förhandsröstning i Finland: 26.5 – 8.6.2021
 • förhandsröstning utomlands: 2 – 5.6.2021
 • resultatet fastställs: 16.6.2021
 • fullmäktige börjar sitt arbete 1.8.2021

Aikataulut vuoden 2021 kuntavaaleissa

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021
 • ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
 • ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot) vahvistaminen: 14.5.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. – 8.6.2021
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 2. – 5.6.2021
 • tulosten vahvistaminen: 16.6.2021
 • valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021.