Fullmäktigegruppen 2017-2021

Fullmäktigegruppen består av följande ordinarie ledamöter:

Christina Gestrin, 050 511 3121, christina.gestrin(at)gmail.com

Fred Granberg, 040 843 9494, fred.granberg(at)gmail.com

Eva-Lena Gästrin, egastrin(at)gmail.com

Nina af Hällström, 045 650 3820, tj 050 368 3288, nina.afhallstrom(at)gmail.com

Bo Lönnqvist, 045 112 4090,  bosse.lonnqvist(at)gmail.com

Anders Portin, 040 586 6179, anders.portin1(at)gmail.com

 

Ersättare kallas in i ordningsföljd (inte personliga ersättare)

Robert Donner, 040 088 8410, robert.donner(at)kolumbus.fi

Gustav Båsk, 0500 100 172, gustav(at)bask.fi

Marita Backman, 050 563 8587, amee(at)kolumbus.fi

Pontus Karlemo, psobstad(at)hotmail.com

Anne Ahlefelt, 0503733120, anneahlefelt(at)hotmail.com

Christina Ruth, 0405350065, chrisu.ruth(at)gmail.com