Tagged: budget

Bosse Lönnqvists tal på fullmäktiges budgetmöte 7.12

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, bästa fullmäktigekolleger, Ensiksi haluan kiittää neuvotteluvaltuuskuntaa ja tulosarviosopimuksen takana olevia valtuustoryhmiä rakentavassa hengessä käydyistä neuvotteluista. Ihan erityinen kiitos kuuluu neuvotteluvaltuuskunnan puheenjohtajalle. Talousarvioneuvottelujen vetäminen ei ole tehtävistä kaikista yksinkertaisin. Mutta lopputulos...

Esbo stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2016

Fullmäktigeledamot Christina Gestrin höll följande anförande under debatten i stadsfullmäktige 14.3 2016. Ordförande, bästa fullmäktige Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp stöder tillkomsten av ett program med mål och riktlinjer för produktivitet och balansering av ekonomin , Tatu2.  Stadens operativa...