Svenska Kvinnoförbundet i Esbo

Ordförande: Stina Michelson, 040 724 1758, stina.michelson(at)kolumbus.fi
Sekreterare: Merja Tarkiainen, 050 464 3771, merja.tarkiainen(at)hotmail.com
webb: esbo.kvinnoforbundet.fi

Svenska Kvinnoförbundet i Esbo arbetar för ett jämställt, jämlikt och rättvist samhälle där kvinnor är delaktiga på alla beslutsnivåer. Vi vill vara med och bygga ett inkluderande och humant samhälle som värnar om mänskliga rättigheter.

Vi samarbetar med andra organisationer t.ex. Kvinnoorganisationer i Samarbete i Esbo, NYTKIS, och Röda Korsets svenska avdelning i Esbo och ordnar tillfällen där kvinnor sammanstrålar, utbyter idéer och arbetar för en värdig framtid.

I kommande val siktar vi på att höja antalet invalda som är beredda att arbeta i linje med våra mål.