Fullmäktigegruppen 2017-2021

Fullmäktigegruppen består av följande ordinarie ledamöter:

Christina Gestrin, 050 511 3121, christina.gestrin(at)gmail.com

Fred Granberg, 040 843 9494, fred.granberg(at)gmail.com

Eva-Lena Gästrin, egastrin(at)gmail.com

Nina af Hällström, 045 650 3820, tj 050 368 3288, nina.afhallstrom(at)gmail.com

Bo Lönnqvist, 045 112 4090,  bo.k.lonnqvist(at)kolumbus.fi

Anders Portin, 040 586 6179, anders.portin1(at)gmail.com

 

Ersättare kallas in i ordningsföljd (inte personliga ersättare)

Robert Donner, 040 088 8410, robert.donner(at)kolumbus.fi

Gustav Båsk, 0500 100 172, gustav(at)bask.fi

Christel Bachér

Marita Backman, 050 563 8587, amee(at)kolumbus.fi

Pontus Karlemo, psobstad(at)hotmail.com

Anne Ahlefelt