Fullmäktigegruppen 2017-2021

Fullmäktigegruppen består av följande ledamöter

Christina Gestrin

Fred Granberg

Nina af Hällström

Bo Lönnqvist

Anders Portin

Eva-Lena Gästrin

 

Ersättare kallas in i ordningsföljd (inte personliga ersättare)

Robert Donner

Gustav Båsk

Christel Bachér