Esboviken

DOKUMENT    KONTAKT

Välkommen till Svenska folkpartiet i Esboviken. Vi har arbetat för en inkluderande politik där alla ska få möjlighet att delta i mer än hundra år.

I Esboviken arbetar vi för ett tryggt modernt Finland med en högst levande tvåspråkighet. I Esboviken har finskan och svenskan levt sida vid sida i många år. Tillsamman under olika styranden. Viken har också en äldre finlandssvensk historia, om jordbruk, sjöfart och fiskenäring. Idag lever svenskan och finskan vidare, tillsammans i ett demokratiskt styrt och fritt samhälle. Det samhället och dess utveckling värnar vi om.
SFP i Esboviken välkomnar alla språk och kulturer till att ta del av vårt arbete för ett modernt, tryggt och konkurrenskraftigt Finland, och en underbar havsvik kallad Esboviken för såväl boende som besökare. Välkommen till vår webbplats.